LKS MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LKS MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

           LKS programında prg klasörü içerisinde 3 temel program bölümü vardır.Bunlar yönetim,demo ve bakım programları’dır.

           Bu programlara giriş şifresi “LOGO” dur. (Büyük harfle)

 

           YÖNETİM İŞLEMLERİ;Bu bölümde firma,grup,kullanıcı,terminal ve genel tanımlar yapılır.Firma tanımları menüsünde F9 menü tuşuna basınca alt menüler listelenir.

Ekle/Ins:Yeni bir firma eklemek için kullanılır.Her firmaya ayrı bir numara verilir.En fazla

999 tane firma açılabilir.

Dönem Ekle/Alt-D:Açtığımız firmaya çalışma dönemi ekler.

Dosya Oluştur/Alt-O: Açılan firma için dönem dosyası ve firma dosyası olmak üzere 2 kere oluşturulur.

Çalışma Dönemi Seç/Alt-E:Açılan firmanın dönemi üzerindeyken aktif hale getirilir.

Değiştir/Enter: Firma tanımları değiştirilir.

Çıkar/Del: Açılan firmaların silinmesi için kullanılır.Önce dönemler silinir,sonra firma silinir.

Çalışma Bilgileri/F8:Firmaya ait tanımlamalar yapılr.(Çalışılan günler,muhasebe bilgileri vs.)

      

            Dönem kapama işlemleri de yönetim programından gerçekleştirilir.Bir yıla ait işlemler tamamlandıktan sonra dönem kapama işlemleri yapılır.(Defterler yazdırıldıktan sonra)

            Yönetim programından çıkmak için; İş sonunda enter’a basılır.Çıkan soruya Tamam denilerek programdan çıkılmış olur.

            LKSDEMO İŞLEMLERİ: Bu bölümde logoya ait modüller bulunmaktadır.Yıl içerisinde işlemler buradan gerçekleştirilmektedir.(Stok,cari,fatura,muhasebe gibi)

            BAKIM İŞLEMLERİ: Program dosyalarında bozulma olursa buradaki menüler kullanılarak bakım yapılr,yedek alınır.Ayrıca maliyetlendirme işlemide bu bölümde yapılır.

 

Logo Lks’de yeni bir firma eklemek  ve firma bilgilerini tanımlamak için;

Yönetim bölümü-Firma Tanımları-F9 Menü tuşu-Ekle satırında enter.Burada firmaya ait unvan,adres gibi bilgiler girilir.Ardından F2 ile kaydedilir.Dosya oluşturmak için F9 tuşuna basılır.Dosya oluştur satırında enter dediğimizde çıkan soruya tamam deriz.Firma adının yanında böylece + (artı) işareti oluşmuş olur.Sonra F9 tuşuna basarız.Dönem ekle satırında enter.Bir + (artı) daha eklenmiş olur.F9 tuşuna basarız ve oradan Çalışma dönemi seç satırında enter.Çıkan soruya tamam deriz.En sonda bir * (yıldız) işareti eklemiş oluruz.

Yani  ekranda firmada 2 + (artı) ve 1 * (yıldız) oluştuğunda açılış işlemi tamamlanmış demektir.

Ardından açtığımız firma için muhasebe çalışma bilgilerini kaydetmek için F8’e basarız.Firma genel bilgileri bölümünde çalışma günlerimizi seçeriz.Cumartesi ve Pazar günleri işaretli değilse o günlerin satırında ara tuşuna basarız.Ytl ile çalıştığımız için kuruş hanesine 2 yazılır ve F2 ile kaydedilir.

Muhasebe bilgileri bölümünde fiş sıralaması belirlenip,kasa kodu yazılr ve F2 ile kaydedilir.

Birimler bölümünde stoklarımızın birimlerini tanıtırız.(adet,kg gibi)

Stok bilgileri bölümünde stok maliyet türü belirlenir ve kdv 18 olarak değiştirilir.

Şirkete ait tanımlamalar bittiğinde  yönetim programından İş sonu denilerek çıkılır.

 

Artık Lksdemo bölümüne geçiş yaparak yıl içerisindeki işlemlerimizi yapabiliriz.

 

           

Hesap planında alt ve torun hesap açabilmek için;

Lks demo bölümü-Muhasebe-Hesap planı dediğimizde hangi hesaba açacaksak onun üzerindeyken ekle deriz.Açılan pencerede kod ve hesap ismini yazarak F2 ile kaydederiz.

Ör/ 100 KASA hesabı üzerindeyken eklede enter.Kod.100.01 Açıklama.Merkez gibi.

            Logoda entegrasyon bağlantısı yapmak için;

Lks demo bölümü-muhasebeleştirme-muhasebeleştirme tanımları dediğimizde açılan menüden faturalar bölümünü seçeriz ve orda kdv oranlarımızı ve kdv hesaplarımızı tanımlarız.Çek-senetler bölümünde eldeki çeklerimizin(101.01),eldeki senetlerimizin(121.01) ve borç senetlerimizin(321.01) muhasebe kodlarını tanımlarız.(Hesap planında açtıktan sonra)

Bankalar bölümünde cari hesap(102.01) ve kesilen çeklerin (103.01) muhasebe kodlarını tanımlarız.

            Logoda fiş girebilmek için;

Lks demo bölümü-Muhasebe-Muhasebe fişleri bölümüne gireriz.Fiş türünden açılış veya mahsup fişini seçerek ekle diyerek fişlerimizi girebiliriz.

NOT:Kullanılmayan sütunları Ctrl-F8 tuşlarına basarak,satır atlama kolonunu işaretle diyebiliriz.

            Logoda stok kartı açmakiçin;

Stok-Stok tanımları-Ekle’de enter diyerek açılan pencerede stok kodunu,adını ve birimini gireriz.(Bu kısımda bir üçgen işareti çıkar.Logoda üçgen işaretini gördüğünüzde F10’a basın.)

Ardından F9 menü tuşuna basarız.Açılan pencereden Muhasebe kodları bölümünü seçeriz.

Açılan pencerede stok’a ait muhasebe kodlarını veririz.(Ticari mallar:153.01,Satışlar:600.01,

Alış iade:153.01,Satış iade:610 gibi).2 sefer F2 tuşuna basarak kaydetmiş oluruz.

            Logoda cari kartı açmak için;

Cari hesap-Cari hesap tanımları-Ekle’de enter diyerek açılan pencerede carinin kodunu,

Ünvanını,muhasebe kodunu ve diğer bilgilerini(adres,vergi nosu gibi) girip,F2 ile kaydederiz.

            Logoda banka tanımlamak için;

Banka-Banka tanımları-Ekle’de enter diyerek banka kodu,adı,şubesi gibi bilgileri girip kaydederiz.

            Logoda kasa tanımlamak için;

Kasa-Kasalar-Ekle’de enter diyerek açılan pencerede kasanınkodunu,adını girerek kaydederiz.

            Logoda fatura işlemek için;

Fatura-Faturalar-Fiş türü seçeneklerinden istediğimizi seçip Ekle deriz.Ardından açılan faturadan faturaya ait bilgileri girip F2 ile kaydederiz.

            Logoda kapalı fatura işlemek için;

Fatura-Faturalar-Fiş türü seçeneklerinden istediğimizi seçip Ekle deriz.Sonra bilgileri girip kaydederiz.Daha sonrada faturanın üzerindeyken kapat deriz.Bir pencere açılır.Burada kasamızı seçip,kaydederiz.Böylece faturayı kapalı işlemiş oluruz.

            Logoda kasanın açılış devir değerini girmek için;

Kasa-Açılış işlemleri enter dediğimizde açılan pencerede kasa devir değerimizi girerek kaydederiz.

            Logoda stokların açılış devir değerini girmek için;

Stok-Stok işlemleri-Fiş türü-Devir-Ekle’de enter diyerek stok devir değerimizi girerek kaydederiz.

            Logoda bankaların açılış devir değerini girmek için;

Banka-Açılış işlemleri enter dediğimizde açılan pencerede banka devir değerimizi girerek kaydederiz.

 

 

Logoda nakit tahsilat işlemek için;

Kasa-Kasalar-İşlemler-İşlem türünde Tahsilat seçilip –Ekle’de enter diyerek ordanda Nakit tahsilat bölümü seçilir.Açılan pencerede cari hesap adı,açıklama ve tutar girilerek kaydedilir.

Logoda nakit ödeme işlemek için;

Kasa-Kasalar-İşlemler- İşlem türünde Ödeme seçilip –Ekle’de enter diyerek ordanda Nakit Ödeme bölümü seçilir.Açılan pencerede cari hesap adı,açıklama ve tutar girilerek kaydedilir.

            Logoda müşteriden alınan çeki işlemek için;

Çek ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Çek girişi-Ekle deriz.Açılan pencerede tarih,cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.Enter’a basarız.Karşımıza çek bilgilerini gireceğimiz pencere gelir.Bu pencerede vadeyi,tutarı yazarız.Ciro bölümünde F10 tuşuna basarak hayır’ı seçeriz.Ondan sonrada çekin diğer bilgilerini girerek F2 –F2 kaydederiz.

            Logoda müşteriden alınan senedi işlemek için;

Çek ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Senet girişi-Ekle deriz.Açılan pencerede tarih,cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.Enter’a basarız.Karşımıza senet bilgilerini gireceğimiz pencere gelir.Bu pencerede vadeyi,tutarı yazarız.Ciro bölümünde F10 tuşuna basarak hayır’ı seçeriz.Ondan sonrada senedin diğer bilgilerini girerek F2 –F2 kaydederiz.

            Logoda verdiğimiz senedi işlemek için;

Çek ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Senet çıkışı(cari hesaba)-Ekle deriz.Açılan pencerede tarih ,cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.Enter’a basarız.Karşımıza senet bilgilerini gireceğimiz pencere gelir.Bu pencerede vadeyi,tutarı yazarız. Ondan sonrada senedin diğer bilgilerini girerek F2 –F2 kaydederiz.

            Logoda verdiğimiz çeki işlemek için;

Çek ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Çek çıkışı(cari hesaba)-Ekle deriz.Açılan pencerede tarih, cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.Enter’a basarız.Karşımıza çek bilgilerini gireceğimiz pencere gelir.Bu pencerede vadeyi,tutarı yazarız. Ondan sonrada çekin çıkacağı bankayı yazıp F2 –F2 kaydederiz.

            Logoda ciro ettiğimiz çeki işlemek için;

Çek ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Çek çıkışı(cari hesaba)-Ekle deriz.Açılan pencerede tarih, cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.F10’a basarız.Açılan pencerede elimizdeki çekler listelenir.Vereceğimiz çekin üzerindeyken ara çubuğuna basarız.Seçilenleri aktar’da iken Enter’a basarız.Çek ekrana gelmiş olur.Sonra F2 ile kaydederiz.

            Logoda ciro ettiğimiz senedi işlemek için;

Çek ve senet-Bordrolar-Bordro türü-Senet çıkışı(cari hesaba)-Ekle deriz.Açılan pencerede tarih, cari hesap ve belge nosunu gireriz.Enter’a bastığımızda ekranda kırmızı bir çizgi belirir.F10’a basarız.Açılan pencerede elimizdeki senetler listelenir.Vereceğimiz senedin üzerindeyken ara çubuğuna basarız.Seçilenleri aktar’da iken Enter’a basarız.Senet ekrana gelmiş olur.Sonra F2 ile kaydederiz.

            Logoda bankaya para yatırıldığında makbuzu işlemek için;

Kasa-Kasalar-İşlemler-İşlem türü-Ödeme-Ekle-Bankaya yatan bölümüne girdikten sonra banka ile ilgili bilgiler ve tutar girilip,kaydedilir.

            Logoda borç dekontu kaydetmek için;

Cari Hesap-Cari hesap işlemleri-İşlem türü-Borç dekontu-Ekle’de enter diyerek açılan pencerede gerekli yerler doldurularak kaydedilir.

            Logoda virman işlemini kaydetmek için;

Cari hesap-Cari hesap işlemleri-İşlem türü-Virman-Ekle’de enter diyerek açılan pencerede

Cari hesap kodları bölümü,makbuz no,tutar gibi bilgiler girilerek kaydedilir.

           

Logoda yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için;

Muhasebeleştirme-Muhasebeleştirme-Muhasebeleştirme Filtreleri penceresi ekrana gelir.Bu pencerede Muhasebeleştirme tarihleri,fiş türleri gibi bilgiler belirlenir.Ardından F2 Başla tuşuna basılır ve Muhasebe fişleri sırayla ekrana gelir.Her Fişi inceleyerek F2ile kaydederiz.

En sonunda karşımıza muhasebe raporu çıkar.Çıkan raporda hatalar ve oluşan işlemlerin sayısı listelenir.Hata olduğunda düzeltmemiz için ekranda hata sebebini belirtir.Hatanın üzerinde enter’a basarak düzeltme işlemimizi yaparız ve ardından tekrar muhasebeleştirip rapor alırız.

            Logoda Mizan çıkarmak için;

Muhasebe-Durum Bilgileri-İstediğimiz mizan türünde(Genel mizan,Aylık mizan,İki tarih arası mizan) enter’a basarız.Gelen rapor üniteleri penceresinde ekranda inceleyeceğimiz için ekran işaretlenir ve istenirse kaydet,geriye doğru izle seçeneğide işaretlenerek F2 raporla tuşuna basılır.

            Logoda Mali tabloları(bilanço,gelir tablosu gibi) görmek için;

Muhasebe-Mali tablo tanımları-Oradan hangi mali tabloyu tanımlıycaksak üzerinde enter’a basarız.Yeni tablo-Standart tablo deriz ve sonra F2 ile kaydederiz.Sonra Muhasebe-Mali tablolar bölümünden istediğimiz tabloyu seçerek tanımladığımız tablonun rapor ünitesi ekrani karşımıza çıkar.Burada gerekli bilgileri girerek F2  raporla tuşuna basıp mali tablo değerlerimizi görebiliriz.

            Logoda defterleri(yevmiye,defteri kebir gibi) incelemek için;

Muhasebe-Defterler-İncelemek istediğimiz defteri seçtikten sonra rapor ünitesi ekranı karşımıza gelir.Ekranda gerekli bilgileri girerek F2 tuşuna basarız.

            Logoda yevmiye madde numaralarını vermek için;

Muhasebe-Diğer işlemler-Yevmiye madde numarası verme-açılan ekranda tarih bölümlerini girerek F2 tuşuna basarız.Çıkan soruya tamam deriz.Numaralar verilmiş olur.

            Logoda fişleri numaralandırmak için;

Bakım bölümü-Diğer işlemler-Fiş numaralandırma

            Logoda stok değerlendirme raporu almak için;

Stok-Analizler-Stok değerlendirme raporu

            Logoda elimizde kalan stokların sayısını görmek için;

Stok-Durum Bilgileri-Stok durum raporu

            Logoda envanter raporu almak için;

Stok-Durum bilgileri-Envanter raporu

            Logoda cari hesabın borç/alacak durumunu görmek için;

Cari hesap-Durum bilgileri-Borç-alacak durum raporu

            Logoda carilerin hesap özetini görebilmek için;

Cari hesap-Durum bilgileri-Hesap özeti

            Logoda bankadaki hesabımızın bakiyesini görebilmek için;

Banka-Durum bilgileri-Hesap durumu

            Logoda kasadaki paramızı görebilmek için;

Kasa-Durum bilgileri-Kasa hesap özeti

 

NOT: Logoda üstteki açıklamayı aşağı satıra yazdırmak için;ilk satıra açıklama yazılır.Sonra aşağı satıra yazdırmak için yukarı ok tuşu-aşağı ok tuşu F4 tuşlarına basarız.

Fişte hesabın borç yada alacak kısmının toplamını otomatik olarak  almak için F7 tuşuna basarız.

 

Not: Alıntıdır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !